Egyesületről
Projektekről
Szakértőkről
Kapcsolat


Hevesi Telep- és Közösségfejlesztés

A Csillagpont és a Csillagház 2014. januárja óta folyamatosan működik Heves városában. Két olyan közösségi házat sikerült létrehozni, amely számos közösségi eseménynek és támogató szolgáltatásnak ad otthont. A Csillagponton a telepi emberek életminőségének javítása az elsődleges cél, itt kézműves gyermekfoglalkozások, mosási, tisztálkodási lehetőség, jogi, adósságkezelési tanácsadás, kihelyezett önkormányzati ügyfélfogadás és a fiatal anyukák számára létrehozott anyaklub valamint ingyenesen használható számítógép és Internet várja a telepieket. Havonta 200 fő veszi igénybe a mosási lehetőséget, délutánonként 15-20 gyermek számára kínálunk hasznos időtöltést, a kihelyezett ügyfélfogadások, tanácsadási lehetőségek is maximális kapacitással működnek. A helyi Golgota Keresztény Közösséggel való együttműködésben számos rendezvény is formálódik itt, volt már hármas esküvő, szervezünk szemétgyűjtési akciót és gyermekfoglalkozásokat is közösen. Nagyszerű emberekkel találkozunk itt, nehéz életsorsú, de mozdítható, ügyekért lelkesedni tudó emberek lakják a hevesi Krakkó városrészt.A Csillagház feladata, hogy a telepi és a telepen kívül élő felnőtteknek nyújtson szolgáltatásokat, de természetesen itt is megfordulnak a gyermekek. Vannak ingyenesen használható számítógépeink, cigány tánctanítás, most indul a felzárkózató képzés, amelyet pedellusképzés és motorfűrész-kezelő képzés követ. Pszichológus, szociális munkások állnak a támogatásra szorulók rendelkezésére.
 
Április 12-én több mint 500 fő részvételével Családi Napot tartottunk, amelyet ezentúl minden évben szeretnénk megrendezni. A programban ugrálóvár, főzőverseny, rajzverseny, ügyességi versenyek, lovaskocsikázás, kézműves programok, egészségügyi szűrőprogramok várták.
 
Május 8-án dr. Zacher Gábor toxikológust láttuk vendégül a Sportcsarnokban, ahol a 12-18 éves korosztály számára tartott előadást, és a helyi szakembereket is támogatta javaslataival szenvedélybetegségekkel kapcsolatos megelőző munkában.Május 10-év városi szemétgyűjtést szerveztük a TESzedd! országos mozgalomhoz kapcsolódva, ebben több száz hevesi gyermek, polgár vett részt. Ennek keretében az önkormányzat környékét, a 31. sz. főutat és a Krakkó területét tisztítottuk meg.
 
Május végén a budapesti Marriott Hotellel közös vállalati önkéntes programunkban a Csillagház kertjében található kisházat adománybolttá alakítjuk és ebben a munkában az önkormányzat mellett számos hevesi polgár is részt vesz.
 
Hálásak vagyunk a velünk együtt dolgozó közmunkás és önkéntes kollegáknak is, mert nélkülük nem tudnánk ennyi feladatot ellátni, ennyi programot működtetni.
 
Köszönjük továbbá azoknak a helyi vállalkozásoknak a támogatását, akik programjaink megvalósításához, illetve a saját programjaikba való megjelenítésünkben eddig segítségünkre voltak.
 
Munkánk képekben:

www.heves.ettf.hu

https://www.facebook.com/hevesicsillagok

Roma Ritmus minden hónapban megjelenő számai (elérhető a Csillagponton, a Csillagházban és az önkormányzaton is)
TÁMOP-5.5.1.B--11/2 Családok komplex támogatása TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0024 Együtt az úton! TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0017 Kistérségi Roma Integráció fejlesztő Hálózat

 


Családok komplex támogatása Nagyecsed mikrotérségben - TÁMOP-5.5.1.B--11/2

 
 
A projekt a Nagyecsed, Mérk, Fábiánháza, Tiborszállás, Vállaj települések alkotta mikrotérségben valósul meg, ahol az országos átlagnál is magasabb a tartós munkanélküliség, emellett problémát jelent a roma lakosság alacsony képzettségi szintje is.

A Harmónia Egyesület 2010-től van jelen Nagyecseden és térségében. A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) című pályázat keretében a megelőző környezetvédelem és a fenntartható fejlődés környezeti dimenziójára vonatkozó ismereteket közvetítettek a települések lakossága számára.

Együttműködő partner az ANDE? JEKH PO DROM Roma Nők Egyesület, mely jelenleg még bejegyzés alatt áll. Az egyesület nagyecsedi emberekből, 16 fővel alakult meg. Az egyesület célja szociális, kulturális, oktatási tevékenység, egészséges életmódra nevelés, szórakoztatás, tehetséggondozás, természet és környezetvédelem, gyermek és ifjúsági programok szervezése roma és nem roma közösség számára. A pályázati program megvalósításában tevékenyen részt vesznek, részben azzal a szándékkal, hogy addig is tapasztalatokat szerezzenek pályázatok lebonyolításában, amíg nem tudnak maguk pályázni.

Másik együttműködő partner az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért Az ETTF több éve tevékenykedik a térségben, közösségfejlesztést végeznek, segítik a helyi szereplőket projektek generálásával és tanácsadással. Elsősorban abban segítenek, hogy a célok eléréséhez szükséges tudásokat, készségeket és képességeket a bevont szakemberekben és résztvevőkben felszínre hozzuk.

Általános cél, hogy a mikrotérség teljes lakosságának szemléletén formáljunk a családi élettel kapcsolatos negatív jelenségek megelőzése érdekében, komplex szolgáltatásokkal segítsük a családokat magasabb életminőség elérésében és megélésben.

A projektünk konkrét célja, hogy a gyermekvállalást, családi életre és a munkaerőpiacra való be- illetve visszailleszkedést segítsük. A diákokban osztályfőnöki órákkal, klubfoglalkozásokkal erősítjük a párkapcsolatokkal, családdal kapcsolatos pozitív attitűdöket, míg a fiatal párokat, családokat egy modell értékű Gyermekház kialakításával, családmentorok tanácsadásával, illetve önfoglalkoztatóvá válás támogatásával segítjük. Külön figyelmet fordítunk a fogyatékos gyermeket nevelő és tartós betegeket gondozó családok támogatására házi gyermekfelügyelet és mediáció biztosításával.

Kapacitásfejlesztő céllal a munkába önkénteseket is bevonunk, bízva abban, hogy a projekt lezárulta után képessé tesszük a közösséget az önsegítésre, a szolgáltatásokhoz való hatékonyabb hozzáférésre, az érdekérvényesítésre.
A szolgáltatásokkal elősegítjük a munkaerőpiaci be- illetve visszailleszkedést, a felelős párkapcsolatokhoz, gyermekvállaláshoz, családi élethez fűződő attitűdök formálását, ismeretek megszerzését. A családmentorok és ifjúsági mentorok tevékenységének hatására egészségesebben, hatékonyabban működhetnek a családok, így kevesebb lehet a kriminalizáció, a válás, stb..

Az önkéntes programok a települési ellátórendszer mellett, annak szolgáltatásait kiegészítve hosszú távon működnek és nyújtanak segítséget. A kiképzett családmentorok és az önkéntesek együttesen projektünket követően képesek önállóan civil szervezetet, közösségi életet működtetni, valós támogatóivá és képviselőivé válni a hátrányos helyzetű embereknek. Létre jön egy közösségi mag, mely további programok megvalósítására is kész.

Konfliktuskezelési, megküzdési stratégiák átadásával a családi élethez szükséges kompetenciákat bővítjük. Csökkentjük az egyszülős családok kialakulásának veszélyét, a konfliktusok mérséklésével magasabb életminőséget biztosítunk a család számára. A nők munkaerőpiacon való érvényesüléséhez több lehetőséget kapnak a tanulásra, a munkakeresésre, megoszthatják tapasztalataikat egymás közt. Elősegítjük a munkaerőpiaci beilleszkedést, az önfoglalkoztatóvá válást, magasabb életszínvonal megteremtését, mely ösztönzi a gyermekvállalást, csökkenti a gyermekszegénység veszélyét. Biztosítjuk a vállalkozóvá váláshoz szükséges kompetenciák megszerzését.
 
A projekt 2012. június 01. és 2013. május 31. között valósul meg.


Együtt az úton! - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Nagyecsed mikro-térségében 

 
 

 
 
Nagyecsed Város Önkormányzata és partnerei, a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az Egyesület a Társadalmi Tőke Fejlődéséért 2011. október 1-jén kezdte meg Együtt az úton! - Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért című TÁMOP 5.1.3-09/2-2010-0024 azonosító számú pályázatának megvalósítását. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
 
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból Nagyecseden, Fábiánházán, Győrtelken, Mérken, Tiborszálláson és Vállajon valósul meg a program 30 hónapon át. Átfogó célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének és újratermelődésének mérséklése a szociális, közösségi és önsegítő munka eszközrendszerével. A program közvetlenül több mint 100 főt érint, de hatásai a teljes lakosság körében érvényesülnek.
 
Ennek keretében a hátrányos helyzetű ? tartós munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű, több gyermeket nevelő ? emberek számára az általános iskola befejezéséhez felzárkóztató képzést indítunk. A legszegényebb családok, kisközösségek életminőségének javítását célozza az életvezetési kérdésekkel (mint pl. adósságkezelés, pénzgazdálkodás) és életmóddal (pl. kertgazdálkodás, étkezés, higiénia) foglalkozó műhelysorozat. A foglalkozások lehetőséget biztosítanak gyakorlati technikák elsajátítására, melyek segíthetik a legszegényebb családokat az öngondoskodásban, önellátásban.
 
Annak érdekében, hogy a közösségek saját problémáinak helyi kezelését elősegítsük, a településeken élő aktív lakosokat, helyi szakembereket és döntéshozókat úgynevezett szomszédsági megbeszéléseken ösztönzik a közösségi megoldások feltárására és helyi közösségi akciók ? pl. faluszépítés, kulturális rendezvény, egészségnap stb. ? megszervezésére. Minden településen két közösségi akció lebonyolítását támogatja a program, melyek tartalmát és részleteit a lakosság határozza meg.
 
Ezek mellett közösségfejlesztő tréningeken olyan gyakorlati ismereteket, tapasztalatokat, technikákat kapnak a résztvevők, amelyek a civil szerveződéshez, közösségfejlesztéshez és közösségi programok megvalósításához szükséges készségeket fejlesztik.
 
A közösségfejlesztő tevékenységeket a Kistérségi Társulás területfejlesztő szakembere támogatja. A lakosságnak szóló programelemek mellett a helyi szakemberek párbeszédét, együttműködését, a program módszereinek és eredményeinek megismerését szakmai workshopok teszik lehetővé.


Szikszó kistérségi információk TÁMOP-5.1.1-09/7-2010-0017

 Szikszó kistérségi civil szervezetek

 

Szikszói Roma Nők Egyesülete (Szirom Egyesület): Célja egy olyan szervezet működtetése, amely lehetővé teszi a roma nők érdekeinek érvényesítését, a legszélesebb értelemben vett társadalmi integrációjuknak a megteremtését, foglakoztatási, oktatási-képzési, egészségügyi és lakhatási programokon keresztül. A társadalmi integráció fontosságát a társadalmi csoportok (romák, nők, fogyatékossággal élők, stb.) tevékenységeinek támogatásával ösztönzi.
Elnök: Farkas Istvánné
E-mail: f.ildiko@szirom.org
Link: http://www.facebook.com/szirom.egyesulet?fref=ts

 

 

Összefogás Abaújért Közhasznú Egyesület: Szikszó és Abaúj társadalmi és gazdasági fejlődésének előmozdítása. A Szikszón és Abaújban élő romák életminőségének javítása. Szikszó és Abaúj megtartó erejének növelése. Célja a társadalmi kohézió és a roma népesség társadalmi integrációjának erősítése, elősegítése. Pályázati tanácsadás, konzultáció biztosítása a térségbeli szervezetek számára.
Elnök: Glonczi Elemér
Tel.: 70/271-9619
E-mail: osszefogasabaujert2010@gmail.com
Link: http://www.facebook.com/osszefogasabaujert.kozhasznuegyesulet?fref=ts

 

Abaúj- Kapuja Alapítvány

Fedor Péter

Szikszó

30/39480777

fedorpet@freemail.hu

Abaúj Térségének Fejlődéséért Egyesület

Szögeczki

Szikszó

 

szogeczki@freemail.hu

Őszi Napsugár Nyugdijas Klub Alapítvány

 

Halmaj

 

korjegyzoség.halmaj@t-online.hu

Cserehát Magashegy Kht.

Pál István 

Felsővadász

30/4857257

szanticska@vipmail.hu

Demokratikus Roma Szervezet

Ganyi Miklós

Alsóvadász

70/2352647

 

Habitus Egyesület

Majó Márk

Szikszó

20/5881723

habitus@mailbox.hu

Szikszói Hátrányos Helyzetűekért. Alapítvány

Üveges Bertalan

Szikszó Kassai út 5.

46/596327

 

Sikeres Abaújért Egyesület

 

Szikszó Poprád út 5

70/2868996

molnarocsi@freemail.hu

Fiatalok Fiatalokért Egyesület

Horváth Enikő

Szikszó Bolt út 2.

 

eni.horvath@gmail.com

Szanticskáért Alapitvány

Pál István 

Abaújlak

30/4857257

szanticska@vipmail.hu

Szanticskáért Alkotók Egyesület

Pál István 

Abaújlak

30/4857257

szanticska@vipmail.hu

Csereháti Egyházközösségek Jövőéért Alapítvány

Veress Zoltán

Felsövadász

30/9988670

zoltan16@freemail.hu

 

 

Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ

Az intézmény alapvetően szociális alapszolgáltatásokat biztosít a területen és egyik fontos feladata a gyermekjóléti szolgálat a Szikszói kistérség 23 településén. Ilyen feladat egyebek között a gyermekek veszélyeztetésének a megelőzése, a veszélyeztető körülmények feltárása, a családsegítő szolgáltatás, családgondozás, környezettanulmányok készítése, a kapcsolattartás a rendszeres szociális segélyezettekkel. Az intézménynek kiválóak a kapcsolatai a térségi releváns szervezetekkel (nevelési-oktatási intézmények, védőnő, házi orvos, CKÖ vezetői, rendőrség, Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó-pszichológus, Pártfogó felügyelő, társadalmi szervezetek), amelyek kiemelkedő jelentőséggel bírnak a projekt sikeres megvalósításában.
Kapcsolat:
Fazekas Istvánné Intézményvezető/szociális munkás
Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
3800 Szikszó, Pázmány Péter tér 27.
Tel.:  +36 46 395 446
Link: http://www.ruralnet.hu/

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Szikszói Kirendeltsége

2012. október 26-tól új épületbe költözött.
Új címe: 3800 Szikszó, Táncsics út 2-4.

Ügyfélfogadás:
Hétfő   8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Kedd   8.00 - 12.00
Szerda 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
Csütörtök 8.00 - 12.00
Péntek 8.00 - 11.00

 

Vigyázzunk környezetünkre!! Kommunális szolgáltató elérhetőségei.

Cirkont Hulladékgazdálkodási Zrt.

3527 Miskolc, Zsigmondy u. 34.
Telefon: 46-505-930
Fax: 46-509-730
E-mail: kommunalis@cirkont.hu
Link: www.cirkont.hu

 

 

 

Térségi Erőforrás Központ

Cím: 3800 Szikszó, Szent Anna u. 6.
Tel.:06-46-793-716
E-mail: szikszo@ettf.hu

 

A központ missziója:

 

  1. Közösségfejlesztés és az egyenlő esélyek feltételeinek biztosítása a Szikszói kistérségben, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek érdekeire és integrációjára.
  2. Együttműködés generálása helyi közintézmények, állami szervezetek, civil és gazdasági szereplők között, érdekeik megfelelő összehangolásával.
  3. Helyi és kistérségi szintű projektgenerálás a humánerőforrás és infrastrukturális fejlesztés területén, az önfenntartás, a társadalmi kohézió és a versenyképesség értékeinek szem előtt tartásával.

 

Szolgáltatásaink:

 

-        Pályázati tanácsadás, pályázatírás segítése

-        Ingyenes számítógép és internet használat

-        Játszóház a Szirom Egyesület Anyaklubjában

-        Korrepetálás és Tanoda , angol nyelvi felkészítés

-        Közösségi programok hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik számára (farsang, gyereknap, beach party)

-        Jogsegély szolgálat hetente egy alkalommal Dr. Fodor Ferenc ügyvéd közreműködésével

-        Álláskeresés segítése (munkalehetőségek internetes figyelése, europass önéletrajzok megírásban segítségnyújtás)

-        Adóbevallások elkészítése ? felelős: Tóthné Batta Kornélia

 

 

 

 


Kistérségi Roma Integráció Fejlesztő Hálózat a Szikszói Kistérségben - TÁMOP 5.1.1-09/7-2010-0017

 

Egyesületünk egy olyan kistérségi fejlesztő hálózat kiépítésére nyert pályázati forrást, mely segítségével egy Észak-magyarországi kistérségben olyan erőforrásközpontot és civil szervezetet hozunk létre, mely később modell értékű lehet más hátrányos helyzetű kistérségek számára is.

A romák gazdasági és társadalmi inklúziója Magyarországon s legfőképpen a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, nagyban függ attól, hogy milyen mértékben lesz képes ez a társadalmi csoport a következő időszakban hozzájutni olyan forrásokhoz, amelyekkel lakhatási minőségük, infrastrukturális ellátottságuk, foglalkoztatási, képzettségi helyzetük, és gyermekeik jövőjének minősége változik.

A szikszói kistérség Magyarország egyik leghátrányosabb kistérsége. Kevés olyan roma és nem roma civil szervezet, formális és informális csoport található itt, amely képes a jelenlegi etnikai és szociális konfliktusok kezelésére, a közösségeik érdekeinek a megfogalmazására és az esélyteremtő integráló folyamatok elindítására, fejlesztési programok és erőforrások becsatornázására. A civil szerveződés hiánya abban is tetten érhető, hogy nagyon kevés civil szervezet nyújt be EU-s pályázatot a szikszói kistérségből. A térségben az országos átlagnál is magasabb a munkanélküliség, emellett problémát jelent különösen a roma célcsoport alacsony képzettségi szintje.

A roma civil szervezetek hiánya, a roma közösségek gyenge érdekérvényesítő képessége indokolja, hogy a szikszói kistérségben hátrányos helyzetű (roma) közösségek támogatása érdekében hozzunk létre egy erőforrás központot, amely hatékony kapacitásfejlesztést és projektgenerálást végez a térségben. Továbbá olyan állami, civil és for-profit erőforrásokat tud becsatornázni a kistérségbe, melyek segítségével a helyi roma közösségek életminősége, életkörülményei és integrációs esélyei javíthatók.
A roma közösségek hatékony érdekérvényesítését hátráltatja a szociális hátrányból fakadó elmaradás mellett az információhiány és a jelenlegi pályázati rendszerekhez szükséges szakmai nyelv ismerete is. A létrehozandó Kistérségi Roma Integrációs Hálózat célja ezeknek az akadályoknak a leküzdése, a roma és hátrányos helyzetű csoportokból olyan személyek kiválasztásával, akik képessé válnak közösségeik hatékonyabb képviseletére és a pályázati forrásokból támogatások megszerzésére.

Abban hiszünk, hogy a roma közösségek akkor fogják igazán hatékonyan érdekeiket érvényesíteni, ha azokat a saját közösségeikhez tartozó helyi emberek fogják megfogalmazni, meghatározni és végrehajtani. Mi abban segítünk, hogy a célok eléréséhez szükséges tudásokat, készségeket és képességeket felszínre hozzuk, és helyi kiválasztott embereken keresztül magát a közösséget érdekérvényesítő és együttműködő képességeit támogassuk.
Továbbá a fejlesztési források hozzáférése mellett, kulcsfontosságú egy olyan roma civil szervezet generálása, amely képes lesz arra, hogy a forrásokat szakszerűen és hatékonyan használja fel.
A projekt konkrét céljai: 
  • Térségi Erőforrásközpont létrehozása és roma e-pont kialakítása
  • 16 fő érettségizett vagy diplomával rendelkező, roma és nem roma hátrányos helyzetű bevonása a programba.
  • A bevont személyek számára egyéni szükségletekre épülő szolgáltatás nyújtása (pályaorientáció, karriertervezés, információnyújtás az elhelyezkedéshez)
  • 16 fő számára készségfejlesztés és ismeretátadás tréning keretében.
  • 10 fő számára szakképzés.
  • Munkahelyi gyakorlat megszerzésének biztosítása, 10 fő foglalkoztatása minimum 1 éven át mentori támogatással.
  • Civil szervezet felállítása és működtetése egy éven át.
Célcsoportunk számára olyan saját élményű tanulási folyamatot (tréning és coahing) és emellett hagyományos szakképzést biztosítunk, amelyek segítségével projektgeneráló mentorként működhetnek közösségeik támogatásában.

A program során kiképzett pályázatírást segítő mentorok az elzárt és leszakadó települések, közösségek érdekeinek képviseletét és integrálását segítik, a közösségek fejlesztéspolitikába és pályázati programokba való bekapcsolását támogatják kistérségi és regionális szinten. Létrehozunk egy a romák érdekérvényesítését támogató civil szervezetet, egy Térségi Erőforrásközpontot, valamint civil szervezeti hálózatot.

Az erőforrásközpontban E-pontot alakítunk ki, hogy csökkentsük a célcsoportok digitális írástudatlanságát, emellett ellássuk a közösségeket a munkakereséséhez és a támogatások elnyeréséhez szükséges információkkal.

Tréningünk során a célcsoporttagokkal közösen hozzuk létre az erőforrásközpont és a későbbi működtető szervezetet, a SZIROM Egyesület stratégiai tervét, mely alapján a szervezet megkezdi működését. Fejlesztő hálózatunk segítségével képessé tesszük a szervezetet olyan források elnyerésére, mellyel biztosítható a központ fenntartása, valamint a programban résztvevők továbbfoglalkoztatása.
A program 2010. október 1. és 2012. szeptember 30. között valósul meg.

 

 

Hevesi Telep- és Közösségfejlesztés

143 166 944 Ft-ot fordíthat a Hevesi Konzorcium Heves városának komplex telep- és közösségfejlesztési programjára. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatásból Heves városában valósul meg a program 24 hónapon át. Átfogó célja a romák által lakott városrész bekapcsolása a város főáramába, és a telepi környezet infrastrukturális, szolgáltatási fejlesztése.

 

Részletek >>